Měření vibrací

VibNet
…výkonný modulární systém určen pro základní monitorování rotačních strojů (převodovky, ventilátory, čerpadla, motory, atd ) včetně jejich zabezpečení proti možné havárii. Systém je schopen pracovat samostatně nebo je ho možné napojit na stávající řídicí systémy. Základ tvoří modulární vyhodnocovací jednotka VIB I/O Module 750-645 (dvoukanálový) se snímačem Tandem-Piezo® Sensor 750-925, která zpracovává informace ze 2 snímačů a po sběrnici ETH předává informace na databázový server. Informace vyhodnocuje aplikační logika přímo v modulu VIB I/O Module 750-645. Kompletní správu dat řeší databázový server mySQL, MS SQL čímž se systém stává otevřeným k přístupu pro individuální zpracování dat.

Vlastnosti...
◾sběr dat po sběrnici Ethernet (možnost využití stávající topologie)
◾veškeré ovládání a konfigurace přes WWW rozhraní (není nutné instalovat žádné programy)
◾„neomezený“ počet kanálů
◾rychlé čtení dat
◾automatické nastavení mezí dle normy (ISO)
◾měření ložisek metodou SPM
◾možnost měření a vyhodnocení ostatních veličin jako je např. teplota, tlak, atd, …
◾prezentace prostřednictvím WWW
◾včasná výstraha přes GSM modul, e-mail
◾automatické generování reportů
◾přístup k datům přes rozhraní ODBC
◾kompletní žurnál všech operací provedených v systému od poruchy napájení až po sebemenší změnu v konfiguraci